Αίτηση συμμετοχής ωφελουμένων

Υποβάλετε την αίτηση συμμετοχής και τα δικαιολογητικά σας στο πρόγραμμα ακολουθώντας τις οδηγίες συμπλήρωσης

Yποβληθείσες Αιτήσεις

Αναζήτηση υποβληθείσας αίτησης για ανάρτηση/διόρθωση δικαιολογητικών ή έλεγχο αποτελέσματος

Πρόσκληση Ωφελουμένων

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Ανακοινώσεις

 13 Jun 2023 Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων Β΄Κύκλου της Πράξης (mis 5035246)
 07 Jun 2023 Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Β΄ Κύκλου Πράξης (mis 5035246)
 11 May 2023 Παράταση Β΄ Κύκλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων αφορούσα την Πράξη με κωδικό ΟΠΣ 5035246
 24 Mar 2023 Παράταση Β΄ Κύκλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων αφορούσα την Πράξη με κωδικό ΟΠΣ 5035246
 24 Feb 2023 Παράταση Β΄ Κύκλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων αφορούσα την Πράξη με κωδικό ΟΠΣ 5035246
 31 Jan 2023 Ανακοίνωση Οριστικών Aποτελεσμάτων Eπιλογής της Πράξης με MIS 5035246
 25 Jan 2023 Ανακοίνωση 2ου Κύκλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων αφορούσα την Πράξη με κωδικό ΟΠΣ 5035249
 24 Jan 2023 Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Πράξης (mis 5035246)
 24 Nov 2022 Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων
Footer Image