Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά με τον Σύνδεσμο Ιδιωτικών Σχολείων - ΣΙΣ, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αποστέλλοντας μήνυμα στο 110@sis.edu.gr

Footer Image